ul.Chodakowska w Warszawie
LOKALIZACJA:
ul. Chodakowska 24, Warszawa
INWESTOR:
SM Osiedle Młodych
ROK:
2010
POWIERZCHNIA:
2 500 m2 PUMiU